[1]
Mulasih, M. and Wakhyudi, Y. 2020. Internalisasi Nilai Moral pada Cerpen Kuda Terbang Pelepah Pisang Karya Sri Widyastuti: Array. Dialektika Jurnal Pendidikan. 4, 2 (Oct. 2020), 19–26. DOI:https://doi.org/10.58436/dfkip.v4i2.638.