Mulasih, M., & Wakhyudi, Y. (2020). Internalisasi Nilai Moral pada Cerpen Kuda Terbang Pelepah Pisang Karya Sri Widyastuti: Array. Dialektika Jurnal Pendidikan, 4(2), 19–26. https://doi.org/10.58436/dfkip.v4i2.638