Suwondo, Suwondo. 2022. “Upaya Peningkatan Kinerja Guru Dalam Rancangan Pembelajaran Melalui Supervisi Akademik Teknik Individual Di Kecamatan Margadana Tahun Pelajaran 2019/2022: Array”. Dialektika Jurnal Pendidikan 6 (1):103-10. https://doi.org/10.58436/dfkip.v6i1.1191.