Suwondo, Suwondo. “Upaya Peningkatan Kinerja Guru Dalam Rancangan Pembelajaran Melalui Supervisi Akademik Teknik Individual Di Kecamatan Margadana Tahun Pelajaran 2019/2022: Array”. Dialektika Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (May 1, 2022): 103–110. Accessed September 22, 2023. https://journal.peradaban.ac.id/index.php/dfkip/article/view/1191.