(1)
Prayogi, S.; Pudjono, P.; Trisnawati, E. SINTESIS PARASETAMOL DENGAN CARA ASETILASI P-AMINOFENOL MENGGUNKAN ANHIDRIDA ASETAT DAN ASAM ASETAT: Array. PPJ 2023, 2, 75-85.